PRUMy Critical Care Campaign banner

PRUMy Critical Care

EN | CHI

Ayuh kita bertindak

Jadikan Perlindungan Penyakit Kritikal #MatlamatHidup Anda

Kanser, strok/angin ahmar, serangan jantung, dan penyakit-penyakit kritikal lain boleh menyerang pada bila-bila masa. Ia tak peduli jika anda muda, cergas atau kuat. Bukan itu saja, proses pemulihan juga boleh menjadi sukar. Selain daripada kos perubatan, anda mungkin juga perlu mengambil kira perbelanjaan lain seperti kehilangan sumber pendapatan dan sebagainya. Persoalannya, adakah anda bersedia daripada segi kewangan?

Dengan PRUMy Critical Care, anda akan dilindungi dengan pembayaran sekaligus bagi membiayai kos selain daripada yang dilindungi polisi perubatan. Sesuaikan pelan perlindungan mengikut keperluan dan bajet anda - daripada serendah RM100.

Kami ada pelan sesuai bagi keperluan anda

Kadar sebutan premium bulanan berasaskan umur 20 tahun pada Hari Jadi Akan Datang, Lelaki Bukan Perokok, Sasaran Kemampanan (Tempoh Polisi) umur 70 dengan lanjutan automatik, dan PRULink Managed Fund II.
RM100 sebulan
Insurans hayat dan penyakit kritikal.
RM122 sebulan
Insurans hayat, penyakit kritikal, kemalangan dan faedah pembayar.
RM218 sebulan
Insurans hayat, penyakit kritikal, kemalangan, faedah pembayar dan perubatan.

Nota penting

1. Diagnosis Kanser yang berikut mestilah kanser primer terbaru yang keseluruhannya tidak berkait dengan tuntutan Kanser pertama dan berlaku di organ atau bahagian lain dan bukan jangkitan skunder (metastasis) kanser yang sebelumnya. Diagnosis untuk Kanser yang berikut (untuk mana-mana peringkat) mestilah sekurang-kurangnya 3 tahun selepas diagnosis untuk Kanser pertama. Diagnosis Serangan Jantung atau Strok / Angin Ahmar yang berikut mestilah tidak berkaitan dengan tuntutan Serangan Jantung atau Strok/Angin Ahmar pertama. Diagnosis Serangan Jantung atau Strok/ Angin Ahmar peringkat akhir yang berikut mestilah sekurang-kurangnya 1 tahun selepas diagnosis Serangan Jantung atau Strok / Angin Ahmar peringkat akhir yang pertama. Rider akan ditamatkan jika rider sudah membayar manfaat kumulatif lebih daripada 100% daripada jumlah diinsuranskan rider pada umur 85 tahun pada hari jadi akan datang. Jika belum, rider akan terus melindungi sehingga 100% daripada jumlah diinsuranskan rider dari umur 85 tahun pada hari jadi akan datang dan seterusnya.

2. Rider akan ditamatkan jika rider sudah membayar manfaat kumulatif lebih daripada 100% daripada jumlah diinsuranskan rider pada umur 85 tahun pada hari jadi akan datang. Jika belum, rider akan terus melindungi sehingga 100% daripada jumlah diinsuranskan rider daripada umur 85 tahun pada hari jadi akan datang dan seterusnya.

PRUMy Critical Care

Lengkapkan butiran agar kita boleh berhubung!
*Please fill in all fields

Wajib diisi

Adakah anda pemegang polisi Prudential?

Adakah anda pemegang polisi Prudential?

Your details

Pilihan Komunikasi Utama (Sila beri nombor telefon dan alamat e-mel) *

Saya/Kami telah baca, memahami dan saya/kami memberikan kebenaran untuk Prudential Assurance Malaysia Berhad untuk mengumpul, menggunakan dan mendedahkan data peribadi saya/kami menurut Deklarasi Privasi yang diberikan.*

Prudential